Έναρξη διαπραγμάτευσης ομολόγου

Σε συνέχεια της από 11/10/2017 ανακοίνωσής της, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI - FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP», ανακοινώνει την έναρξη προς διαπραγμάτευση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του SIX Swiss Exchange, του ομολόγου που εξέδωσε σε ελβετικό φράγκο, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία “FF Group Finance Luxembourg II S.A.”, με έδρα το Λουξεμβούργο.

 

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των ομολογιών είναι 38.551.805 (ISIN: CH0385518052), με τιμή διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ευχαριστεί θερμά το επενδυτικό κοινό για το υψηλό ενδιαφέρον που επέδειξε στον Όμιλο, καθώς και τις τράπεζες CREDIT SUISSE και UBS A.G., οι οποίες ενήργησαν από κοινού ως bookrunners, καθώς επίσης και το δικηγορικό γραφείο «Ιωάννης Τσιγκουνάκης και Συνεργάτες (IDEALAW Law Firm)» που ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Εταιρείας, το δικηγορικό γραφείο «Αllen & Overy» Λουξεμβούργου που ενήργησε ως σύμβουλος της  θυγατρικής «FF Group Finance Luxembourg II S.A.» και το δικηγορικό γραφείο «Pestalozzi Attorneys at Law» που ενήργησε ως σύμβουλος σε θέματα Ελβετικού Δικαίου.  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: