Ανακοίνωση σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 (άρθρο 14, παρ. 3)

Η Εταιρεία υπό την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία») έχοντας λάβει σχετικές γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 από την εταιρεία FMR LLC στις 06-01-2020, ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε, πως με ημερομηνία ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2020, οι νομικές οντότητες Fidelity Investments Money Management Inc., FMR Co. Inc. και Fidelity SelectCo LLC, συγχωνεύθηκαν μεταξύ τους και στην Fidelity Management & Research Company. Σε συνάρτηση με τη διαδικασία συγχώνευσης, η σχηματισθείσα λόγω συγχώνευσης σύμβουλος επενδύσεων, άλλαξε την επωνυμία της σε “Fidelity Management & Research Company LLC.”

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής, η εταιρεία Fidelity Management & Research Company LLC κατέχει εμμέσως ποσοστό  9,99%  επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας  (που αντιστοιχεί σε 6.694.812 μετοχές/δικαιώματα ψήφου). Η θέση της νομικής οντότητας “Fidelity Management & Research Company” κατά την προηγούμενη ανακοίνωση ήταν 5,93%.

Πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου ή / και τα χρηματοπιστωτικά μέσα:

Name

% of voting rights if it equals or is higher than the notifiable threshold

% of voting rights through financial instruments if it equals or is higher than the notifiable threshold

Total of both if it equals or is higher than the notifiable threshold

FMR LLC

FIAM Holdings LLC

FIAM LLC

FMR LLC

Fidelity Management & Research Company LLC

FMR Investment Management (UK) Limited

FMR LLC

Fidelity Management & Research Company LLC

9.91%

9.91%

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 3556/2007, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: