Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν3556/07

H Εταιρεία “Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών Και Βιομηχανική Βιοτεχνική Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία A.E." με δ.τ. “Folli Follie Group”  ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο κος Γεώργιος Κουτσολιούτσος του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005) - προέβη την 20η Οκτωβρίου 2011, σε αγορά 10.052 μετοχών, συνολικής αξίας € 73.547,20
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: