Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν3556/07

H Εταιρεία “Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών Και Βιομηχανική Βιοτεχνική Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία A.E." με δ.τ. “Folli Follie Group” ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο κος Δημήτριος Γ. Κουτσολιούτσος, Προέδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005) - προέβη την 11η Οκτωβρίου 2011, σε αγορά 45.299 μετοχών, συνολικής αξίας € 304.778,30
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: