ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP», που εδρεύει στον  Aγιο Στέφανο νομού Αττικής επί του 23ου Χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 16545, με Α.Φ.Μ. 094079334 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής η "Εταιρεία"), γνωστοποιεί, σύμφωνα με τοάρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την απόφαση 3/347/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Jonathan David Rose (εφεξής το "συνδεόμενο υπόχρεο πρόσωπο"), συνδεόμενο φυσικό πρόσωπο (σύζυγος) με την ασκούσα διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία, κ. Ελένη Μαθιού-Rose, η οποία τυγχάνει διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι προέβη την 04.04.2016, σε πώληση 450 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, σε τιμή ευρώ 16.56 ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.451,11 Ευρώ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: