ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556

H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι η εταιρεία «Redeca Wordwide Ltd» με έδρα στα British Virgin Islands (BVI), συμφερόντων του κ. Γεώργιου Κουτσολιούτσου, Διευθύνοντος Συμβούλου της FF Group, προέβη στις 13. Μαρτίου 2015 σε διάθεση, μέσω δανεισμού μετοχών, 694 μετοχών εκδόσεως της FF Group.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: