ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556

H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι o κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της FF Group, προέβη στις 11. Μαρτίου 2015 σε αγορά 1.933 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 52.480,95 συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: