ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/07 KAI ΑΡ. 13 Ν. 3340/2005


H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι η εταιρεία «Redeca Wordwide Ltd» με έδρα στα British Virgin Islands (BVI), συμφερόντων του κ. Γεώργιου Κουτσολιούτσου, Διευθύνοντος Συμβούλου της FF Group, προέβη στις 23 Ιανουαρίου 2015 και στις 26 Ιανουαρίου 2015 σε διάθεση, μέσω δανεισμού μετοχών, 1.845 και 4.749 μετοχών, εκδόσεως της FF Group αντίστοιχα.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: