ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/07 KAI ΑΡ. 13 Ν. 3340/2005

H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι η εταιρεία «Redeca Wordwide Ltd»,  συμφερόντων του κ.  Γεώργιου Κουτσολιούτσου, Διευθύνοντος Συμβούλου της FF Group, προέβη στις 21. Απριλίου 2017 σε διάθεση, 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 1.890.000 και στις 24. Απριλίου 2017 σε διάθεση 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 1.900.000. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: