ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι o κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της FF Group, προέβη στης 18.Οκτωβρίου 2017 σε αγορά 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 71.200,00  και στις 19.Οκτωβρίου 2017 σε αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 53.280,00 συναλλαγές  που μας γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: