ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι o κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της FF Group, προέβη στης 27. Ιανουαρίου  2017 σε αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 26.985,00  00  και στης 31. Ιανουαρίου  2017 σε αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 26.580,00  συναλλαγές που μας γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: