ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι o κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της FF Group, προέβη στης 10. Νοεμβρίου 2016 σε αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 104.250,00  και στις 11. Νοεμβρίου 2016 σε αγορά 6.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 134.160,00 συναλλαγές  που μας γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: