ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι o κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της FF Group, προέβη στης 12. Ιανουαρίου 2016 σε αγορά 10.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 149.386,64,  στης 13. Ιανουαρίου 2016 σε αγορά 11.173 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 156.344,24 συναλλαγές που μας γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: