ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι o κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της FF Group, προέβη στης 07. Ιανουαρίου 2016 σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 150.000,00,  στης 08. Ιανουαρίου 2016 σε αγορά 2.900 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 43.282,80 και στης 11. Ιανουαρίου 2016 σε αγορά 8.900 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 127.941,52 συναλλαγές που μας γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: