ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι η εταιρεία «Redeca Wordwide Ltd» με έδρα στα British Virgin Islands (BVI),  συμφερόντων του κ.  Γεώργιου Κουτσολιούτσου, Διευθύνοντος Συμβούλου της FF Group, προέβη στις 24. Σεπτεμβρίου 2015 σε ανάκτηση 52.800 μετοχών εκδόσεως της FF Group, οι οποίες είχαν διατεθεί μέσω δανεισμού μετοχών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: