ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι o κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της FF Group, προέβη στης 25. Σεπτεμβρίου 2015 σε αγορά 950 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 17.598,62 και στης 28. Σεπτεμβρίου 2015 σε αγορά 3.440 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 63.419,40 συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: