ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι o κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της FF Group, προέβη στις 25. Ιουνίου 2015 σε αγορά 2.110 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 51.067,76 και στις 26. Ιουνίου 2015 σε αγορά 600 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 14.294,00 συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.
ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: