ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι o κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της FF Group, προέβη στις 19. Μαρτίου 2015 σε αγορά 300 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 7.405,68 και στις 20. Μαρτίου 2015 σε αγορά 21.600 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 522.226,82 συναλλαγές που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: