Αλλαγές σε διευθυντικά στελέχη

Σε εφαρμογή του άρθρου 7, παρ. 3 του Νόμου 3016/2002 η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι συνεπεία της αποσχίσεως του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου της Εταιρείας και της εισφορά αυτού στην θυγατρική κατά τον χρόνο της απόσχισης  εταιρεία με την επωνυμία «Καταστήματα Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.» (ήδη μετονομασθείσας σε «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.») ο κ. Σπανός, στέλεχος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, μεταφέρθηκε δυνάμει της ανωτέρω απόσχισης στην πιο πάνω απορροφώσα τον κλάδο εταιρεία και κατόπιν αυτού συμπεριλαμβάνεται πλέον στο προσωπικό της «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών» και όχι στην Εταιρεία μας.
Μετά την ανωτέρω μεταβολή, την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνουν τα εναπομείναντα μέλη κ. Δημητρακόπουλος και κ. Μακρής, καθήκοντα δε  Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου αναλαμβάνει ο κ. Ηλίας Δημητρακόπουλος με βάση την από 11/07/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 


Διαβάστε το δελτίο τύπου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: