ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι o κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της FF Group, προέβη στης 05. Φεβρουαρίου 2016 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 13.880,00, και στης 09. Φεβρουαρίου 2016 σε αγορά 7.900 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 103.991,72,  συναλλαγές  που μας γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: