Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2009

«Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2009
με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)»

Folli Follie στο πρώτο τρίμηνο του 2009:
-Βελτιωμένες πωλήσεις Ομίλου κατά 11%
-Βελτίωση των πωλήσεων της Folli Follie (stand alone) κατά 19%
-Αύξηση του καθαρού κέρδους του Ομίλου κατά 28% στα 25 εκατομμύρια ευρώ
Αθήνα, 28 Μαΐου 2009. Η Folli Follie ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2009 επιδεικνύοντας για άλλο ένα τρίμηνο δύναμη και αποτελεσματικότητα.
Ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, Αντιπρόεδρος της Folli Follie και Πρόεδρος των Ελληνικών Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) και της Elmec Sport δήλωσε σχετικά: «Οι οικονομικές επιδόσεις του ομίλου μας αποδεικνύουν ότι για άλλο ένα τρίμηνο καταφέραμε να αντισταθούμε στην επιδείνωση και τη μεταβλητότητα ενός ρευστού επιχειρησιακού περιβάλλοντος χάρη στις διευρυμένες επιχειρηματικές γραμμές μας, τη γεωγραφική ισορροπία των εσόδων μας και τη δύναμη των brands μας. Στόχοι μας για το 2009 είναι η συνέχιση των προσπαθειών για εξαίρετες επιχειρησιακές επιδόσεις, η διατήρηση της αυστηρής διαχείρισης των δαπανών και ταυτόχρονα η επιδίωξη της επεκτατικής μας πολιτικής σε αγορές στρατηγικής σημασίας».
Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009 ο Όμιλος παρουσίασε, σε ενοποιημένη βάση, κύκλο εργασιών € 210,9 εκατ. έναντι € 189,3εκατ. για την ίδια περίοδο του 2008, δηλαδή αύξηση κατά 11,4%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 7,8% και ανήλθαν στα € 46,6 εκατ. από € 43,3 εκατ.
Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα € 33,9 εκατ. σε σχέση με € 28,5 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2008 (+19,3%), τα δε καθαρά κέρδη μετά φόρων στα € 26,7 εκατ. από € 22,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 21,0%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε € 24,9 εκατ. από € 19,4 εκατ. το 2008 (+28,5%).
Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα € 0,76 έναντι € 0,59 το 2008.

Τα σημαντικότερα στοιχεία των αποτελεσμάτων της Folli Follie
Για λόγους συγκρισιμότητας εάν η ενοποίηση των ΚΑΕ είχε γίνει με τη μέθοδο καθαρής θέσης*, ο Όμιλος Folli Follie θα παρουσίαζε για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009, κύκλο εργασιών € 91,1 εκατ. έναντι € 76,9 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,5.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 11,2% και ανήλθαν στα € 31,7 εκατ. από € 28,5 εκατ.
Καθαρά κέρδη ανά γεωγραφική περιοχή Folli Follie (stand alone):
Αναλύοντας μεμονωμένα τη γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων της Folli Follie στο πρώτο τρίμηνο του 2009 η Ιαπωνία σημείωσε το 15% των συνολικών πωλήσεων, η υπόλοιπη Ασία κατέγραψε το 54%, η Ευρώπη κατέγραψε το 16% και οι πωλήσεις στα Duty Free αεροδρομίων και αεροπορικών γραμμών το 15%.
Αναλύοντας τις πωλήσεις ανά περιοχή η Ασία σημείωσε πωλήσεις € 51,0 εκατ. αντί για € 41,4 εκατ. (+23,2%), η Ιαπωνία σημείωσε € 12,2 εκατ. πωλήσεις αντί για € 11,7 εκατ. (+4,3%) η Ευρώπη σημείωσε € 13,8 εκατ. αντί για € 12,6 εκατ. πωλήσεις (+9,5%) και ο κλάδος του ταξιδιωτικού τουρισμού σημείωσε €14,1 εκατ. πωλήσεις αντί για € 11,3 εκατ. (+24,8%), σε σύγκριση με το το πρώτο τρίμηνο του 2009.
* βάσει της μεθόδου των κοινών μετοχών των ΚΑΕ (ενοποίηση Ομίλου ΚΑΕ κατά 56,8%)

Πωλήσεις ανά κατηγορία προϊόντος:
Σύμφωνα με την κατανομή των πωλήσεων κατά είδος, τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν το 58% των πωλήσεων, τα ρολόγια το 35% και τα υπόλοιπα αξεσουάρ το 7%.
Στον Όμιλο Folli Follie ανήκουν τα brands Folli Follie και Links of London που δημιουργούν, παράγουν και διαθέτουν διεθνώς επώνυμα κοσμήματα, ρολόγια, αξεσουάρ και είδη δώρων, ενώ ο Όμιλος αντιπροσωπεύει αποκλειστικά σε Ελλάδα και ορισμένες χώρες του εξωτερικού μια σειρά μεγάλων επωνύμων brands όπως τα Coach, Converse, Patrizia Pepe, Harley Davidson κ.ά.
O Όμιλος Folli Follie έχει τον άμεσο έλεγχο διανομής των προϊόντων Folli Follie και Links of London, ενώ δραστηριοποιείται στο χώρο της λιανικής και χονδρικής πώλησης με όλα τα υπόλοιπα brands που αντιπροσωπεύει και διαθέτει. Επιπλέον, ο Όμιλος διαχειρίζεται χώρους λιανικής πώλησης όπως τα Factory Outlets και τα Attica, ενώ κατέχει μια πολύ ισχυρή παρουσία στο χώρο του travel retail στην Ελλάδα μέσω των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ), τα οποία διαθέτουν τα αποκλειστικά δικαιώματα για πωλήσεις αφορολογήτων ειδών έως το έτος 2048.

Διαβάστε το δελτίο τύπου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: