Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2010

«Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2010
με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)»


Folli Follie στο εξάμηνο του 2010:
- Βελτιωμένες πωλήσεις Ομίλου κατά 3%
- Βελτίωση των πωλήσεων της Folli Follie (stand alone) κατά 10%
- Πτώση του καθαρού κέρδους του Ομίλου κατά 30% στα 38 εκατομμύρια ευρώ
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010. Η Folli Follie ανακοινώνει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2010, παρά τις ακόμη πιο δυσμενείς χρηματοοικονομικές συνθήκες στο χώρο που δραστηριοποιείται σε τοπικό επίπεδο.
Ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, Αντιπρόεδρος της Folli Follie και Πρόεδρος των Ελληνικών Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) και της Elmec Sport δήλωσε σχετικά: «Μετά το θετικό ξεκίνημα στην αρχή της χρονιάς, ανακοινώνουμε θετικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, παρά την περαιτέρω επιδείνωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών που πλήττουν την τοπική αγορά και την έκτακτη εισφορά που επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Είμαστε ικανοποιημένοι από την μέχρι τώρα απόδοση, λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές περιβάλλον που λειτουργούμε. Σημειώνεται ότι στον Όμιλο Folli Follie δουλεύουμε σκληρά για να αντιμετωπίσουμε τις εξελίξεις και να αδράξουμε τις ευκαιρίες μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες».
Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010 ο Όμιλος παρουσίασε, σε ενοποιημένη βάση, κύκλο εργασιών € 464,7 εκατ. έναντι € 452,7 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2009, δηλαδή αύξηση κατά 2,7%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 1,8% και ανήλθαν στα € 103,3 εκατ. από € 101,5 εκατ.
Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα € 64,8 εκατ. σε σχέση με € 80,3 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2009 (-19,3%), τα δε καθαρά κέρδη μετά φόρων στα € 43,7 εκατ. από € 62,8 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 30,4%, που οφείλεται τόσο στα έκτακτα χρηματοοικονομικά έξοδα όσο και στην έκτακτη εισφορά αξίας € 6,2 εκατ. Αν εξαιρεθεί η έκτακτη εισφορά και οι ζημίες από τα παράγωγα και από προϊόντα συναλλάγματος, τα κέρδη μετά φόρων θα έφταναν τα € 65,3 εκατ., σε σύγκριση με τα € 62,8 εκατ. κατά την ίδια περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 4,1%.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε € 38,3εκατ. από € 54,7 εκατ. το 2009 (-30,0%).
Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα € 1,1662 έναντι €1,6718 στο εξάμηνο 2009.

Τα σημαντικότερα στοιχεία των αποτελεσμάτων της Folli Follie
Για λόγους συγκρισιμότητας εάν η ενοποίηση των ΚΑΕ είχε γίνει με τη μέθοδο καθαρής θέσης*, ο Όμιλος Folli Follie θα παρουσίαζε για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010, κύκλο εργασιών € 207,5 εκατ. έναντι € 188,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,3%.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 9,8% και ανήλθαν στα € 65,0 εκατ. από € 59,2 εκατ.
Καθαρά κέρδη ανά γεωγραφική περιοχή Folli Follie (stand alone):
Αναλύοντας μεμονωμένα τη γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων της Folli Follie στο πρώτο εξάμηνο του 2010 η Ιαπωνία σημείωσε το 10% των συνολικών πωλήσεων, η υπόλοιπη Ασία κατέγραψε το 63%, η Ευρώπη κατέγραψε το 11% και οι πωλήσεις στα Duty Free αεροδρομίων και αεροπορικών γραμμών το 16%.
Αναλύοντας τις πωλήσεις ανά περιοχή η Ασία σημείωσε πωλήσεις € 130,0 εκατ. αντί για € 110,0 εκατ. (+18,2%), η Ιαπωνία σημείωσε € 20,5 εκατ. πωλήσεις αντί για € 22,0 εκατ. (-6,8%) η Ευρώπη σημείωσε € 23,0 εκατ. αντί για € 26,0 εκατ. πωλήσεις (-11,5%) και ο κλάδος του ταξιδιωτικού τουρισμού σημείωσε €34,0 εκατ. αντί για € 30,1 εκατ. (+13%), σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2009.

* βάσει της μεθόδου των κοινών μετοχών των ΚΑΕ (ενοποίηση Ομίλου ΚΑΕ κατά 56,78%)
Πωλήσεις ανά κατηγορία προϊόντος:
Σύμφωνα με την κατανομή των πωλήσεων κατά είδος, τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν το 59% των πωλήσεων, τα ρολόγια το 34% και τα υπόλοιπα αξεσουάρ το 7%.

Όμιλος Folli Follie (ολική ενοποίηση του ομίλου ΚΑΕ)


 in € million   
 
H1 2010   

H1 2009   
 
% change
 
Sales
 
464,7
 
452,7
 
2,7%
 
EBITDA
 
103,4
 
101,5
 
1,9%
 
Gross Margin
 
51,3%
 
52,4%
 
 
EBT
 
64,8
 
80,3
 
(19,3)%
 
Net Profit
 
38,3
 
54,7
 
(30,0)%

Όμιλος Folli Follie με τη μέθοδο καθαρής θέσης
(γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων)


 
in € million   
 
H1 2010   

H1 2009  
 
% change
 
Asia
 
130,0
 
110,0
 
18,2%
 
Japan
 
20,5
 
22,0
 
(6,8)%
 
Europe
 
23,0
 
26,0
 
(11,5)%
 
Travel Retail
 
34,0
 
30,1
 
13,0%


Στον Όμιλο Folli Follie ανήκουν τα brands Folli Follie και Links of London που δημιουργούν, παράγουν και διαθέτουν διεθνώς επώνυμα κοσμήματα, ρολόγια, αξεσουάρ και είδη δώρων, ενώ ο Όμιλος της Elmec Sport αντιπροσωπεύει αποκλειστικά σε Ελλάδα και ορισμένες χώρες του εξωτερικού μια σειρά μεγάλων επωνύμων brands όπως τα Nike, Converse, Coach, Juicy Couture, Samsonite, Patrizia Pepe, Harley Davidson κ.ά. Επίσης, δια μέσου της Elmec, o Όμιλος διαχειρίζεται δύο up-scale πολυκαταστήματα με το όνομα attica, καθώς και δύο outlets με την ονομασία Factory Outlets.
Παράλληλα, ο Όμιλος κατέχει μια πολύ ισχυρή παρουσία στο χώρο του travel retail στην Ελλάδα μέσω των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ), τα οποία διαθέτουν τα αποκλειστικά δικαιώματα για πωλήσεις αφορολογήτων ειδών έως το έτος 2048.

Διαβάστε το δελτίο τύπου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: