Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)»
Folli Follie στο έτος του 2008:
§ Βελτιωμένες πωλήσεις Ομίλου κατά 33%
§ Βελτίωση των πωλήσεων της Folli Follie (stand alone) κατά 11% και σε συγκρίσιμες συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά 16%
§ Αύξηση του καθαρού κέρδους του Ομίλου κατά 5,5% στα 77 εκατομμύρια ευρώ

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009. Η Folli Follie ανακοινώνει τα αποτελέσματα του έτους 2008ψκαταγράφοντας για άλλη μια χρονιά ρεκόρ εσόδων και κερδών.
Ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, Αντιπρόεδρος της Folli Follie και Πρόεδρος των Ελληνικών Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) και της Elmec Sport δήλωσε σχετικά: «Για άλλη μια φορά, σε ένα πρωτοφανώς απαιτητικό περιβάλλον επιδείξαμε εξαιρετική δύναμη και αποτελεσματικότητα. Σε μια εποχή που μαστίζεται από καταστροφικές ειδήσεις, κατάρρεύσεις,
ανασφάλεια και έλλειψη εμπιστοσύνης από την πλευρά του καταναλωτή, πετύχαμε τους στόχους που είχαν ανακοινωθεί στην αρχή της χρονιάς χωρίς καμία αναθεώρηση στους μήνες που ακολούθησαν και θέτοντας εκ νέου τους στόχους μας, για ακόμα μία χρονιά. Οφείλουμε αυτά τα εξαίρετα αποτελέσματα στο δυνατό και διευρυμένο επιχειρηματικό μοντέλο, την καινοτόμο δύναμη και φυσικά στους εκπληκτικούς υπαλλήλους μας. Όλοι μαζί καταφέραμε εν μέσω μιας ταραχώδους οικονομικής συγκυρίας να εντάξουμε επιτυχώς νέες επιχειρήσεις στον Όμιλό μας, να
εκμεταλλευτούμε συνεργίες στα πλαίσια αυτού και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε την περαιτέρω ανάπτυξή του».
Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 ο Όμιλος παρουσίασε, σε ενοποιημένη βάση, κύκλο εργασιών € 937,3,4 εκατ. έναντι € 706,02 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2007, δηλαδή αύξηση κατά 32,7%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 21,0% και ανήλθαν στα € 191,0 εκατ. από € 157,9 εκατ.
Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα € 129,6 εκατ. σε σχέση με € 125,6 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2007 (+3,1%), τα δε καθαρά κέρδη μετά φόρων στα € 99,3 εκατ. από € 89,7 εκατ.,
σημειώνοντας αύξηση κατά 10,7% παρά τις υψηλότερες τιμές επιτοκίων συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε € 76,9 εκατ. από € 72,7 εκατ. το 2007 (+5,8%).
Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα € 2,34 έναντι € 2,21 το 2007.
Τα σημαντικότερα στοιχεία των αποτελεσμάτων της Folli Follie
Για λόγους συγκρισιμότητας εάν η ενοποίηση των ΚΑΕ είχε γίνει με τη μέθοδο καθαρής θέσης, ο Όμιλος Folli Follie θα παρουσίαζε για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008, κύκλο εργασιών € 324,6 εκατ. έναντι € 292,0 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,2%. Σε συγκρίσιμες συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι πωλήσεις θα είχαν αυξηθεί κατά 16,1%.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 8,3% και ανήλθαν στα € 95,4 εκατ. από € 88,1 εκατ.
Καθαρά κέρδη ανά γεωγραφική περιοχή Folli Follie (stand alone):
Αναλύοντας μεμονωμένα τη γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων της Folli Follie στο έτος του 2008 η Ιαπωνία σημείωσε το 17% των συνολικών πωλήσεων, η υπόλοιπη Ασία κατέγραψε το 45%, η Ευρώπη κατέγραψε το 19% και οι πωλήσεις στα Duty Free αεροδρομίων και αεροπορικών γραμμών το 19%.
Αναλύοντας τις πωλήσεις ανά περιοχή και λαμβάνοντας υπόψη τις συγκρίσιμες συναλλαγματικές ισοτιμίες, η Ασία θα έφθανε τα € 157,2 εκατ. αντί για € 147,0 εκατ. (+23%), η Ευρώπη θα έφθανε τα € 63,0 εκατ. αντί για € 61,0 εκατ. (+7%) και ο κλάδος του ταξιδιωτικού τουρισμού θα σημείωνε πωλήσεις €65,9 εκατ. αντί για € 61,6 εκατ. (+26%), σε σύγκριση με το ετος του 2007.
* βάσει της μεθόδου των κοινών μετοχών των ΚΑΕ (ενοποίηση Ομίλου ΚΑΕ κατά 56,78%)
Σύμφωνα με την κατανομή των πωλήσεων κατά είδος, τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν το 59% των πωλήσεων, τα ρολόγια το 34% και τα υπόλοιπα αξεσουάρ το 7%.
Η Folli Follie προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις μόδας, ένα “full fashion concept”, μεμια πλούσια συλλογή κοσμημάτων, ρολογιών και αξεσουάρ. Στη φράση «προσιτήπολυτέλεια στο πνεύμα της μόδας» συμπυκνώνεται η φιλοσοφία της διεθνούς εταιρείας που δημιουργεί μόδα σε 25 χώρες, με περισσότερα από 380 σημεία πώλησης ανά τον κόσμο.

Διαβάστε το δελτίο τύπου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: