Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2005

«H Folli Follie ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2005 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)»
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2006. Η Folli Follie ανακοινώνει ιστορικά υψηλά κέρδη και κύκλο εργασιών για ακόμη μια χρονιά.

Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31Δεκεμβρίου 2005 ανήλθε στα €222,8 εκατ., έναντι €194,6 εκατ., εμφανίζοντας αύξηση κατά 14,5% σε σχέση με το 2004. Σε επίπεδο καθαρών κερδών Προ Φόρων, τα κέρδη ανήλθαν στα €70 εκατ. έναντι €66,2 εκατ. κατά το 2004, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,7%.
Σημαντική υπήρξε η πορεία της εταιρείας σε επίπεδο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ανήλθαν στα €67,5 εκατ. έναντι €61,7 εκατ. για το 2004, μέγεθος που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξεως του 9,5%. Παράλληλα, το μικτό περιθώριο κέρδους παρέμεινε σταθερό 60% επί των πωλήσεων σε σχέση με το 2004.
Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στο €1,68 έναντι €1,59 κατά την ίδια περίοδο του 2004, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,5%. Στην προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η εταιρεία θα προτείνει μέρισμα ανά μετοχή της τάξεως των 0,26 €, αυξημένο κατά 18% σε σχέση με το μέρισμα της προηγούμενης χρήσης. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα €56,7 εκατ., αυξημένα κατά 5% σε σχέση με τον αντίστοιχο χρόνο του 2004, που ήταν στα €54,2 εκατ.
Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας για το οικονομικό έτος του 2005, η Folli Follie ΑΒΕΕ παρουσίασε κύκλο εργασιών €36,9 εκατ. έναντι €35,7 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2004, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα €15,4 εκατ., έναντι €11,7 κατά το 2004, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 31,5%.
Αναλύοντας γεωγραφικά την κατανομή των πωλήσεων, η Ιαπωνία σημείωσε το 24%, η υπόλοιπη Ασία κατέγραψε το 40%, η Ευρώπη το 22%, και οι πωλήσεις στα Duty Free αεροδρομίων και αεροπορικών γραμμών το 14%. Σύμφωνα με την κατανομή των πωλήσεων κατά είδος, τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν το 64% των πωλήσεων, τα ρολόγια το 30% και τα υπόλοιπα αξεσουάρ το 6%.
Την Τετάρτη 22 Μαρτίου στις 17:30 ώρα Αθήνας θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνική συνδιάσκεψη, στη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν τα αποτελέσματα χρήσης του 2005. Οι αναλυτικές καταστάσεις της εταιρείας θα δημοσιευθούν στον τύπο την Πέμπτη 23 Μαρτίου.
Η Folli Follie προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις μόδας, ένα “full fashion concept”, με μια πλούσια συλλογή κοσμημάτων, ρολογιών και αξεσουάρ. Στη φράση «προσιτή πολυτέλεια» συμπυκνώνεται η φιλοσοφία μιας ελληνικής εταιρείας που δημιουργεί μόδα σε 22 χώρες με περίπου 300 καταστήματα ανά τον κόσμο.

Διαβάστε το δελτίο τύπου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: