Ανακοίνωση για πώληση ιδίων μετοχών

Κατά εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και του κανονισμού του Χρηματιστήριου Αθηνών η εταιρία "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.", με το διακριτικό τίτλο "FOLLI FOLLIE GROUP" γνωστοποιεί ότι, μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013, διέθεσε αυθημερόν μέσω συναλλαγής πακέτου 933.080 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,394% επί των κοινών μετοχών της εταιρίας σε τιμή 12.97 ανά μετοχή.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: