Αγορά Ιδίων Μετοχών

H Εταιρεία “Folli Follie AEBTE" με δ.τ. “FF Group” σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 14.06.2013 και 20.06.2014 ) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 27.01.2014 και 23.06.2014) προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως:

Στις 09.09.2015, η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 19,03 ευρώ ανά μετοχή, 4.000 μετοχές συνολικής αξίας 76.136,00 ευρώ.

Στις 10.09.2015, η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 18,87 ευρώ ανά μετοχή, 2.800 μετοχές συνολικής αξίας 52.827,90 ευρώ.

Στις 11.09.2015, η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 18,87 ευρώ ανά μετοχή, 2.900 μετοχές συνολικής αξίας 54.709,00 ευρώ.

Στις 14.09.2015, η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 18,81 ευρώ ανά μετοχή, 3.900 μετοχές συνολικής αξίας 73.370,00 ευρώ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: