ΕΤΗΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων 30-10-2018

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΤΓΣ 
PDF - 142 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου   PDF - 101 Kb
Ανακοίνωση Επαναληπτικής ΤΓΣ 30.10.2018 
PDF - 104Kb
Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων 10-09-2018

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΤΓΣ 
PDF - 142 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 100 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 81 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 33 Kb
Εισηγήσεις Δ.Σ. προς Γ.Σ.
PDF - 66 KbΕτήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων 2017


Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΤΓΣ 30-06-2017
PDF - 167 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 50 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 45 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 33 Kb
Σχέδιο Απόφασης Γ.Σ.
PDF - 66 Kb


Τακτική Γενική Συνέλευση 24-06-2016

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΤΓΣ 24-06-2016
PDF - 167 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 50 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 45 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 33 Kb
Σχέδιο Απόφασης Γ.Σ.
PDF - 66 Kb


Τακτική Γενική Συνέλευση 26-06-2015

Αρχεία  
Εντυπο διορισμού αντιπροσώπου PDF - 194 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας PDF - 176 Kb
Σχέδιο Απόφασης Γ.Σ. PDF - 285 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου PDF - 184 Kb
Πρόσκληση σε ΤΓΣ 26-06-2015 PDF - 227Kb
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
PDF - 241Kb

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 29/12/14

Αρχεία  
Εντυπο διορισμού αντιπροσώπου PDF - 90 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας PDF - 90 Kb
Σχέδιο Απόφασης Γ.Σ. PDF - 190 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου PDF - 140 Kb


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 29/12/14 Πρόσκληση

Αρχεία  
Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση PDF - 120 Kb


Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων 2014

Αρχεία  
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης PDF - 91 Kb
ΕΧΑΕ Γνωστοποίηση PDF - 39 Kb
Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση PDF - 145 Kb


Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων 2013

Αρχεία  
Αριθμός μετοχών και δικαιμάτων ψήφου PDF - 140 Kb
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης PDF - 168 Kb
Σχέδιο τροποποίησης DOC - 50 Kb
Σχέδιο εισήγησης PDF - 134 Kb


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 6.12.2012

Αρχεία  
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου PDF - 112 Kb
Σχέδιο συμβολαιογραφικής πράξης PDF - 99 Kb
Σχέδιο εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου PDF - 134 Kb
Εντυπο διορισμού αντιπροσώπου PDF - 175 Kb


Ετήσια Γενική Συνέλευση 2012

Αρχεία  
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου PDF - 77 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου PDF - 140 Kb
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης PDF - 85 Kb
Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση PDF - 555 Kb

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2011

Αρχεία  
Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως PDF - 94 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας PDF - 78 Kb
Εντυπο διορισμού αντιπροσώπου PDF - 79 Kb


Ετήσια Γενική Συνέλευση 2010

Αρχεία  
Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως PDF - 33 Kb
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: