ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ | Ιουν 18, 2018

Επικαιροποίηση οικονομικού ημερολογίου

Ενημερώνουμε ότι η τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί στης 10.09.2018 και ότι η ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 2018 θα γίνει στης 27.09.2018.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ