Για τον Όμιλο FF Group, οι άνθρωποί μας είναι ένα από τα κύρια συστατικά της επιτυχίας μας αλλά και η βάση για τη μελλοντική μας ανάπτυξη.

Στρατηγική μας είναι να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε ανθρώπους με δημιουργικό πνεύμα, ομαδικότητα, διάθεση για πρωτοβουλία, που εστιάζουν στο αποτέλεσμα, λειτουργούν με ακεραιότητα και έχουν πάθος για fashion. Στόχος μας είναι να αποτελούμε τόσο για τους υποψήφιους όσο και για τους εργαζομένους μας έναν Όμιλο στον οποίο επιθυμούν πραγματικά να εργάζονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι επιθυμούμε και προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και της καριέρας τους, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους μας

Είμαστε ένας Όμιλος με διεθνή παρουσία. Η εμπειρία αυτή μας έχει διδάξει πόσο σημαντικός είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Η δύναμή μας έγκειται στην ενσωμάτωση όλων αυτών των διαφορετικών στοιχείων στο όραμα, στις αξίες και στην κουλτούρα του Ομίλου μας. Είναι δέσμευσή μας η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζομένους μας. Η διαφορετικότητα των ανθρώπων μας είναι άλλωστε το βασικό στοιχείο που μας βοηθά να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των διαφορετικών πελατών μας.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: