ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤA
“We Care”
Η εταιρική υπευθυνότητα του Ομίλου FF Group βασίζεται σε μια ευρύτερη στρατηγική τοποθέτηση και προσδιορίζεται από τις δεσμεύσεις της διοίκησης έναντι των εργαζομένων, των μετόχων, των πελατών, των προμηθευτών, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Τα ενδιαφερόμενα αυτά μέρη (stakeholders) αποτελούν κατά μια ευρύτερη έννοια, την οικογένεια μέσα στην οποία ο Όμιλος δραστηριοποιείται, εξελίσσεται και αναπτύσσεται, λειτουργώντας πάντα με υπευθυνότητα και σεβασμό. Η ίδια πολιτική και στρατηγική κατεύθυνση αναφορικά με τα στοχευμένα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας, ακολουθεί τον Όμιλο FF Group σε όλες τις αγορές στις οποίες έχει παρουσία, δίνοντας το στίγμα μιας εταιρείας που σε κάθε βήμα ανάπτυξης και εμπορικής εξέλιξης λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αφουγκραζόμενη τις επιμέρους ανάγκες της κάθε περιοχής.

Με γνώμονα πάντα την ιδιαιτερότητα της καθεμίας από τις χώρες που ο Όμιλος FF Group δραστηριοποιείται, αναπτύσσεται ένα στοχευμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας ακολουθώντας τους βασικούς άξονες που ορίζονται από τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου στην Αθήνα. Οι άξονες γύρω από τους οποίους αναπτύσσεται κάθε ενέργεια, πρωτοβουλία και πρόγραμμα συνοψίζονται στους εξής: Πολιτισμός και Αθλητισμός, Κοινωνία και Περιβάλλον. Κάτω από αυτή την ομπρέλα εταιρικής υπευθυνότητας ο Όμιλος FF Group έχει αναπτύξει ένα πολυσχιδές σχετικό πρόγραμμα, που χαρακτηρίζεται από δράσεις σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: