Πωλητές - Πωλήτριες Αθήνας

FF Group Ελλάδα
ΚΥΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στον πελάτη
 • Προώθηση των προϊόντων του Ομίλου
 • Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη
 • Ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ των πελατών και της εταιρείας
 • Εστίαση στην επίτευξη των στόχων του καταστήματος εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων
 • Εστίαση στη λειτουργικότητα και την ευταξία του χώρου εργασίας του
 • Πρεσβευτής του Ομίλου FF Group

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος Λυκείου (Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών, απαραίτητη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο της ένδυσης
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office)
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό
 • περιβάλλον εργασίας
 • Πάθος για Fashion