ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί μέτοχοι,

Κάνοντας μια ανασκόπηση στο 2016, διαπιστώνουμε ότι ήταν ένα έτος με κύρια χαρακτηριστικά την οικονομική αβεβαιότητα και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Παρόλα αυτά, ο Όμιλος κατάφερε να επιδείξει µια εξαιρετική απόδοση, κυρίως λόγω της αποτελεσματικής διαφοροποίησης των εμπορικών δραστηριοτήτων και της προβολής του σε διεθνές επίπεδο. Προσδοκούμε ότι το 2017 θα είναι άλλο ένα απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα επιτυχημένο έτος, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά όλες τις παγκόσμιες προκλήσεις. Συγχρόνως παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία βελτιωμένης αξίας στους Μετόχους μας.

Όλες οι δραστηριότητες παρουσίασαν αξιοσημείωτη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα επεκταθήκαμε σε νέες αγορές και προετοιμάσαμε το επόμενο στάδιο ανάπτυξης του Ομίλου.  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12,1%, ενώ τα καθαρά κέρδη σημείωσαν αύξηση που αγγίζει το 22%. Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα απορρέουν από την δυναμική των εγχώριων δραστηριοτήτων του Ομίλου, καθώς και την εξαιρετική απόδοση στον κλάδο των πολυτελών αγαθών.

Τα ιδιόκτητα brands “Folli Follie” και “Links of London” είχαν εντυπωσιακή απόδοση, χάρη στη βελτίωση των πωλήσεων και της αποδοτικότητας. Η συνεχής ζήτηση για προσιτή πολυτέλεια ενισχύει τη στρατηγική µας θέση σε έναν κλάδο που προσελκύει όλο και περισσότερους πελάτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απόδοση των εγχώριων δραστηριοτήτων µας κατέδειξε την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου εμπορικού µας χαρτοφυλακίου καθώς και το όφελος από την αύξηση του μεριδίου αγοράς των τελευταίων ετών.

Ο κλάδος “Κόσμημα, Ρολόι, Αξεσουάρ” επέδειξε αξιοσημείωτη απόδοση η οποία βελτιώθηκε σημαντικά κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, αποδεικνύοντας ότι τα brands δραστηριοποιούνται επιτυχημένα τόσο στις υπάρχουσες, όσο και στις νέες αγορές. Οι δραστηριότητές µας στους τομείς Λιανικής, Χονδρικής καθώς και των Πολυκαταστημάτων, ανέκαμψαν σημαντικά για μια ακόμα χρονιά, μεταφράζοντας το αυξανόμενο μερίδιο αγοράς σε βελτιωμένο κύκλο εργασιών και κερδοφορία.

Μένουμε σε εγρήγορση σε ό,τι αφορά τις νέες δυναμικές της αγοράς και είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Για το 2017 παραμένουμε επικεντρωμένοι στους στόχους µας και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τα brands µας, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου και την εκτίμησή µου στους πελάτες µας, τους αφοσιωμένους μετόχους και συναδέλφους, οι οποίοι βοήθησαν να επιτευχθούν αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας.

Με εκτίμηση , Dimitris Koutsolioutsos 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: