ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Τύπος Μετοχών: Κοινές | Μονάδα Διαπραγμάτευσης 10 Μετοχές | Ονομαστική Αξία Μετοχή = 0.29 €

Εταιρική δραστηριότητα Είδος μεταβολής κεφαλαίου Ημερομηνία @ price € Μετχ. Κεφ. € Αριθμός νέων μετοχών Συνολικός αριθμός μετοχών
Εισαγωγή στο ΧΑΑ Έκδοση νέων μετοχών 07/01/2011 - 18.176.463 60.588.210 60.588.210
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Έκδοση νέων μετοχών 04/07/2011 8,8 20.084.463 6.360.000 66.948.210
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: