ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Η Folli Follie Group δεν διανέμει αντίτυπα  εκδόσεων αναλυτών. Οι παρακάτω οίκοι είναι πιθανόν να εκδώσουν  εκθέσεις σχετικές με την μετοχή της Folli Follie Group.

Εταρεία Αναλυτής Χώρα
Alpha Finance Antonis Diapoulis Ελλάδα
Bank of America Merill Lynch Ilya Ogorodnikov Ρωσία
BETA Securities
Spyros Tsangalakis Ελλάδα
City Research Christine Jensen Ηνωμένο Βασίλειο
Credit Suisse Victoria Petrova Γερμανία
Eurobank Securities Stamatis Draziotis Ελλάδα
EUROXX Securities Vangelis Karanikas, Vangelis Pilios Ελλάδα
HSBC Bulent Yurdagul Τουρκία
Investment Bank of Greece Dimitris Birbos
Ελλάδα
Kepler Cheuvreux
Marco Baccaglio
Ιταλία
NBG Securities
Mary Psyllaki
Ελλάδα
Piraeus Securities
Iakovos Kourtesis
Ελλάδα
Wood &Co.
Lukasz Wachelko
Τσεχία

 Γνωστοποίηση:

Η Folli Follie Group  παρακολουθείται σήμερα από τις χρηματιστηριακές εταιρείες που αναφέρονται παραπάνω. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να μην είναι πλήρης ή να αλλάξει, καθώς οι χρηματιστηριακές εταιρείες προσθέτουν ή διαγράφουν την κάλυψη της Folli Follie Group. Ενημερώνουμε τον κατάλογο περιοδικά, αλλά δεν αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να το πράξουμε. Να σημειωθεί ότι τυχόν απόψεις, εκτιμήσεις ή προβλέψεις σχετικά με ιστορικές, τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις της Folli Follie Group που πραγματοποιούνται από αναλυτές στις επιχειρήσεις τους, είτε σε γραπτές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, είναι αποκλειστικά δικές τους και δεν αντιπροσωπεύουν απόψεις, προβλέψεις, ή αναλήψεις υποχρεώσεων της Folli Follie Group ή της διοίκησής της. Στόχος του καταλόγου αυτού για τη Folli Follie Group είναι αποκλειστικά και μόνο για να παράσχει υπηρεσίες στους μετόχους της, και δεν υποδηλώνει έγκριση ή αποδοχή των στοιχείων, των συμπερασμάτων ή των συστάσεων αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μόνοι τους να λάβουνι αντίγραφα των εκθέσεων των αναλυτών. Η Folli Follie Group  δεν διανέμει αυτές τις εκθέσεις. Αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις μπορεί να είναι οι ειδικοί διαπραγματευτές στις μετοχές Folli Follie Group και / ή κατέχουν άλλες θέσεις στις μετοχές, και μπορεί να παρέχουν αμειβόμενες υπηρεσίες στη Folli Follie Group.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: