STEERING COMMITTEE

Το Steering Committee της Εταιρείας απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

Αβραάμ Γούναρης    Πρόεδρος Steering Committee, Πρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Σάμιος    Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Δημήτριος Βαλαχής    Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Γεώργιος Ιωαννίδης    Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Γεώργιος Κυριακός    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: