STEERING COMMITTEE

Το Steering Committee της Εταιρείας απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

Αβραάμ Γούναρης    Πρόεδρος Steering Committee, Πρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Γεώργιος Κουτσολιούτσος     Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Γεώργιος Κυριακός    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: