ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Εταιρεία Folli Follie Α.Ε.B.T.E, με το διακριτικό τίτλο FOLLI FOLLIE GROUP, ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 07.05.2013, ο κ.κ. Ιωάννης Τσιγκουνάκης και η κα Μαρίνα Ξηροκώστα εξελέγησαν ως μέλη του.
Κατά την ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε σώμα όπως ακολουθεί:  
Δημήτριος Κουτσολιούτσος
Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
Αικατερίνη Κουτσολιούτσου
Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Κουτσολιούτσος
Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Εμμανουήλ Ζαχαρίου
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, εκτελεστικό Μέλος
Jiannong QIAN
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ζαχαρίας Μαντζαβίνος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ηλίας Κούκουτσας
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ηλίας Κουλουκουντής
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ειρήνη Νιώτη
Εκτελεστικό Μέλος
Περικλής Σταματιάδης 
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Κουμανάκος
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: