ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Εταιρεία Folli Follie Α.Ε.B.T.E, με το διακριτικό τίτλο FF GROUP, ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

ΑΒΡΑΑΜ ΓΟΥΝΑΡΗΣ   Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος (Steering Committee, Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων)
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)
ΝΑΡΚΙΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναπ. Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος (Steering Committee)
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Steering Committee)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Steering Committee, Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος (Επιτροπή Ελέγχου)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος (Steering Committee)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Steering Committee, Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων)
ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Επιτροπή Ελέγχου)
ΖHANG HAOLEI Μη Εκτελεστικό Μέλος  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: