ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Εταιρεία Folli Follie Α.Ε.B.T.E, με το διακριτικό τίτλο FF GROUP, ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη στις 08.06.2018, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ  - Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ  - Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ  - Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ  - εκτελεστικό μέλος

ΖHANG HAOLEI - μη εκτελεστικό μέλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  - μη εκτελεστικό μέλος

ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΩΤΗ  - εκτελεστικό μέλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ  - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – μη εκτελεστικό μέλος

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΠΡΗΣ  - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ - ανεξάρτητο μη εκτελεστικός μέλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: