ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Εταιρεία Folli Follie Α.Ε.B.T.E, με το διακριτικό τίτλο FF GROUP, ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη στις 30.10.2018, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  - Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ  - Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ - εκτελεστικό μέλος
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ - μη εκτελεστικό μέλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - μη εκτελεστικό μέλος
ΖHANG HAOLEI - μη εκτελεστικό μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  - μη εκτελεστικό μέλος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ – μη εκτελεστικό μέλος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ  - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: