ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη: 1 εκτελεστικό και 10 μη εκτελεστικά μέλη. Έξι (6) εκ των μη εκτελεστικών μελών εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στις 24 Ιουνίου 2016, για πενταετή θητεία, λήγουσα στις 24 Ιουνίου 2021, παρατεινόμενη αυτοδικαίως έως την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

ΑΒΡΑΑΜ ΓΟΥΝΑΡΗΣ   Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος (Πρόεδρος Steering Committee, Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Steering Committee)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Πρόεδρος Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων, Steering Committee)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος (Επιτροπή Ελέγχου)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος (Steering Committee)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Steering Committee, Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων)
ΒΥΡΩΝ ΜΠΑΛΛΗΣ
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΖHANG HAOLEI
Μη Εκτελεστικό Μέλος
 

Πατήστε εδώ για να δείτε τον εσωτερικό κανονισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πατήστε εδώ για δείτε τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: